EKORNKLUBB// Å skravere

EKORNKLUBBEN - kunst og skulpturverksted for barn og unge

Å skravere er å fylle en flate med tett eller løst plasserte streker. Vi forsker på skravering med ulike redskaper i Christian Messel sin utstilling.

Ekornklubben er Nils Aas Kunstverksted sin egen kunstklubb. Navnet er hentet fra Nils Aas sin skulptur «Ekorn» som du finner både ute i Muustrøparken og inne i Kunstverkstedet.

NB. Vår2021 er det kun en gruppe med Ekornklubb for alle aldre. Grunnet smittevern er det påmelding i forkant, og et maksantall på barn i verkstedet samtidig.