VISUELLE KUNSTFAG// Oppstart kulturskole!

Velkommen til Fredagsklubb!

Visuelle kunstfag ved Inderøy Kulturskole finner du på Nils Aas Kunstverksted.

Meld deg på for VÅREN 2021

I visuelle kunstfag vil du som elev arbeide med å skape selvstendige uttrykk innenfor bilde, form og farge. Her kan du utvikle ferdigheter og kunnskaper i ulike teknikker og materialer. Vi arrangerer egne utstillinger og kan samarbeide tverrfaglige med andre elevgrupper i kulturskolen når det er ønskelig.

Målgruppe: fra 9 til 13 år. (4. - 7. trinn) Du trenger ingen forkunnskaper, bare lyst og interesse for å bruke og videreutvikle dine skapende kreative evner.

Organisering: Undervisningen legges til fredager kl 1430-1600. Sted: Nils Aas Kunstverksted, oppstart 12. februar.

Siden dette er et "rett etter skolen" tilbud, kan selvfølgelig elevene ta seg en matpause og oppholde seg i verkstedet etter skoleslutt og før oppstart kl. 14:30.

(Informasjonen på kulturskolens hjemmeside er ikke oppdatert, men påmeldingen virker)

For spørsmål, kontakt kulturskolen eller Nils Aas Kunstverksted.