Åpent verksted

Nils Aas Kunstverksted holder ÅPENT VERKSTED for barn og unge, alle helger, i skolens ferieuker og hele sommersesongen.

Sommeren 2020 kan man prøve ut mange ulike teknikker! Vi har laget kasser med forskjellige materialer, som ståltråd, stempel, maleri og leire. I kassene finner du også tips og teknikker du kan prøve ut.

Følg rutiner for å hindre smittevern. Vask hender før og etter besøket, hold avstand og rydd opp etter deg selv.

Åpent verksted er gratis for alle besøkende.
Noen få materialer har likevel en kostnad:
Ønsker du brenning av leireskulptur, koster dette kr. 50,- (inntil tre skulpturer)
Du kan også få kjøpe lerret for kr. 50,- til maleri (å male på ark er gratis).

LAG DITT EGET STEMPEL
LAG DITT EGET STEMPEL
BLI INSPIRERET AV UTSTILLINEN OG LAG MALERI
BLI INSPIRERET AV UTSTILLINEN OG LAG MALERI
TEGN I LUFT MED STÅLTRÅD
TEGN I LUFT MED STÅLTRÅD
STEMPEL I MANGE MATERIALER
STEMPEL I MANGE MATERIALER
KNA I LEIRA
KNA I LEIRA
TEGN MED STÅLTRÅD
TEGN MED STÅLTRÅD