Ansatte

For generelle spørsmål
E: info@nils-aas-kunstverksted.no
T: 74 15 52 12

Maria Veie Sandvik
Avdelingsjef
E: maria.veie.sandvik@nils-aas-kunstverksted.no
T: 454 94 567

Silje Hovland
Kurator og administrasjon
E: silje.hovland@nils-aas-kunstverksted.no
T: 917 14 506

Solveig Viken
Fag og formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: 932 59 122