Ekornklubben

EKORNKLUBBEN - kunst og skulpturverksted for barn og unge

Ekornklubben er Nils Aas Kunstverksted sin egen kunstklubb. Navnet er hentet fra Nils Aas sin skulptur «Ekorn» som du finner både ute i Muustrøparken og inne i Kunstverkstedet.

Høsten 2021 er nå åpen for påmelding!
Send e-post til: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
Påmeldingen må inneholde barnets navn og alder, samt kontaktinformasjon til foresatt.

NB. Dette er med forbehold om endringer, grunnet en foreløpig uavklart byggestart i museet.

KALENDER:
29. AUGUST - Stål og gips
05. SEPTEMBER - Stål og gips (del 2)
10. OKTOBER - Kropp i leire
24. OKTOBER - Trerelieff
07. NOVEMBER - Trerelieff (forts.)
21. NOVEMBER - Utstilling!
05. DESEMBER - Kunstkort/ grafikk
19. DESEMBER - Hemmelig verksted!

PRISER:
Ekornklubb høstsemesteret 2021: Kr. 1300,-/1100,-*
*rabatterte priser for medlemmer i venneforeningen og søsken.

TEMA: STÅL OG GIPS. Bilde: Sara Korshøj Christensen - "Going Metal - Duet"
TEMA: STÅL OG GIPS. Bilde: Sara Korshøj Christensen - "Going Metal - Duet"
TEMA: KROPP I LEIRE Bilde: Studentarbeid
TEMA: KROPP I LEIRE Bilde: Studentarbeid
TEMA: TRERELIEFF. Bilde: Trearbeid av Rina Charlott Lindgren.
TEMA: TRERELIEFF. Bilde: Trearbeid av Rina Charlott Lindgren.
TEMA: UTSTILLING. Bilde: Fra Ekornklubbens juleutstilling 2019
TEMA: UTSTILLING. Bilde: Fra Ekornklubbens juleutstilling 2019
TEMA: KUNSTKORT / GRAFIKK
TEMA: KUNSTKORT / GRAFIKK
TEMA: HEMMELIG VERKSTED!
TEMA: HEMMELIG VERKSTED!

Ongan må få lær å mester nå

– Nils Aas

Verkstedsaktivitetene tar utgangspunkt i Nils Aas sitt kunstnerskap og aktuelle utstillinger i galleriet. Det arbeides med alle slags materialer og teknikker, som; tre, metall, papir, gips, leire, maleri, grafikk, keramikk, m.m.

At kunstverkstedet skulle gi barn og unge muligheten til å møte materialer og skape form var et uttalt ønske fra Nils Aas selv.

Ekornklubben møtes ca. annenhver søndag gjennom året, med unntak av sommersesongen. I forbindelse med Straumjul holder Ekornklubben sin årlige Juleutstilling i Nils Aas Kunstverksteds lokaler.

For spørsmål kontakt formidlingsansvarlig:
Solveig Viken
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no

T: 93 25 91 22