GRUNNSKOLE 1. - 4. trinn

Småskoletrinnet

«Å se med hendene»

FAST TILBUD RETTET MOT 3. TRINN
Elevene får direkte erfaring med å gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne skulpturer.
Ute i Muustrøparken bruker elevene den taktile sansen i møte med skulptur og vi øver på å se med hendene. Her legger vi opp til samtale rundt det vi ser, samt forskjellige aktiviteter ute.
I verkstedet lager elevene egne skulpturer i leire. Elevene jobber med å gjenspeile dert de har sett ved å omgjøre inntrykk til form. Vi utforsker materialer med fokus på form, glede og mestring.

«Å møte flyndra til Nils»
TILBUD RETTET MOT 1. - 2. TRINN
Elevene får bli kjent med skulpturene i Muustrøparken og bruker alle sanser i møte mellom skulptur og natur. Muustrøparken egner seg svært godt som introduksjon til kunst og skulptur for de minste, da de kan ta på alle skulpturene ute. Skulpturene er svært tilgjengelige og fortellende både i form og uttrykk.
På verkstedet får elevene jobbe med hendene og lage sin egen flyndre. Det fokuseres på mestringsfølelsen også i verkstedet. De skal få kontakt med et materiale for kanskje første gang og vi har utprøvning og lek med plastiske materialer.

PRAKTISK INFORMASJON SMÅSKOLETRINNET

Innhold: Omvisning og aktiviteter ute i Muustrøparken, undervisning og elevproduksjon i verkstedet. Leireskulpturer brennes etter tørking og hentes av skolen.
Tidsbruk: Ordinært 4 t. (kl. 9.-13.00) Lunsj 30 minutter (11. – 11.30) Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall: Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for priser.

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL etter 4. årstrinn

Visuell kommunikasjon:
• Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
• Lage enkle utstillinger av egne arbeider
Design:

• Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire.
Kunst:
• Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
• Samtale om hvordan ulike kulturer (herunder Nils Aas) har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid.
• Samtale om sin opplevelse av samtidskunst.

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL etter 2. årstrinn

Visuell kommunikasjon:
• Utrykke egne opplevelser gjennom tegning
• Eksperimentere med form
Design:
• Lage enkle gjenstander i leire
Kunst:
• Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
• Bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider.

For spørsmål kontakt:
Solveig Viken
Formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: +47 74 15 52 12
M: +47 932 59 122