GRUNNSKOLE 1. - 4. trinn

Småskoletrinnet

«Å se med hendene»

FAST TILBUD RETTET MOT 3. TRINN
Elevene får direkte erfaring med å gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne skulpturer.
Ute i Muustrøparken bruker elevene den taktile sansen i møte med skulptur og vi øver på å se med hendene. Her legger vi opp til samtale rundt det vi ser, samt forskjellige aktiviteter ute.
I verkstedet lager elevene egne skulpturer i leire. Elevene jobber med å gjenspeile dert de har sett ved å omgjøre inntrykk til form. Vi utforsker materialer med fokus på form, glede og mestring.

«Å møte flyndra til Nils»
TILBUD RETTET MOT 1. - 2. TRINN
Elevene får bli kjent med skulpturene i Muustrøparken og bruker alle sanser i møte mellom skulptur og natur. Muustrøparken egner seg svært godt som introduksjon til kunst og skulptur for de minste, da de kan ta på alle skulpturene ute. Skulpturene er svært tilgjengelige og fortellende både i form og uttrykk.
På verkstedet får elevene jobbe med hendene og lage sin egen flyndre. Det fokuseres på mestringsfølelsen også i verkstedet. De skal få kontakt med et materiale for kanskje første gang og vi har utprøvning og lek med plastiske materialer.

PRAKTISK INFORMASJON SMÅSKOLETRINNET

Innhold: Omvisning og aktiviteter ute i Muustrøparken, undervisning og elevproduksjon i verkstedet. Leireskulpturer brennes etter tørking og hentes av skolen.
Tidsbruk: Ordinært 3,5 t. (kl. 9.-12.30) Lunsj 30 minutter (10:30. – 11.00) Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall: Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for priser.

KOMPETANSEUTVIKLING i Kunst og håndverk
- Hvordan forholder vi oss til den nye læreplanen?

I møte med originalkunsten opparbeider elevene praktiske ferdigheter og oppfordres til å stille spørsmål, og se muligheter i for noen, ukjente situasjoner. Elevene får verktøy til å utforske meninger, ideer og følelser og til å uttrykke seg gjennom ulike formater og arenaer

Gjennom møtet med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i.

Kompetansemål etter 4. trinn som anvendes i tilbudene:

• Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, og leire på en miljøbevisst og trygg måte.

• Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

Kompetansemål etter 2. trinn som anvendes i tilbudene:

• Bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte

• Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer

• Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid


For spørsmål kontakt:
Solveig Viken
Formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: +47 74 15 52 12
M: +47 932 59 122