GRUNNSKOLE 5. - 7. trinn

Mellomtrinnet

«Portrettskulptur»
FAST TILBUD RETTET MOT 5. – 7. TRINN

Elevene blir kjent med Nils Aas sitt liv og virke som billedhogger gjennom den permanente utstillingen i kunstverkstedet. De møter kunsten, materialene, teknikkene og historien gjennom en dialogbasert omvisning og oppgaver knyttet opp mot kunsten.

På verkstedet jobbes det praktisk med skulptur og utrykk i leire med fokus på portrett. Leire blir redskap for refleksjon, form, glede og mestring. De ferdige skulpturene vil ende i en sluttutstilling på verkstedet hvor vi ser på resultatet sammen.

«Møte med samtidskunst»
TILBUD RETTET MOT 5. – 7. TRINN

Dette er et tilbud som knytter seg opp mot aktuelle utstillinger i galleriet. Det holdes fast i grunntanken om for og skulptur, men knyttes tettere opp mot samtidskunstens forskjellige formspråk.

Tilbudet kan bestilles som et tilleggskurs, som dropp-in eller velges i stedet for det faste tilbudet.

PRAKTISK INFORMASJON MELLOMTRINNET

Innhold: Omvisning og aktiviteter inne i Kunstverkstedet, undervisning og elevproduksjon i verkstedet. Leireskulpturer brennes etter tørking og hentes av skolen.
Tidsbruk: Ordinært 4,5 t. (kl. 9.-13.30) Lunsj 30 minutter (11. – 11.30) Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall: Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe er ute og en inne, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for priser

AKTUELLE KOMPETANSEMÅL

Visuell kommunikasjon:

  • Bruke egenskygge og slagskygge i tegning
  • Bruke grafiske teknikker i eget arbeid

Design:

  • Lage enkle bruksformer i ulike materialer..

Kunst:

  • Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruk dette i eget arbeid med bilde og skulptur
  • Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale eller andre kilder


For spørsmål kontakt:
Solveig Viken
Formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: +47 74 15 52 12
M: +47 932 59 122