GRUNNSKOLE 8. - 9. trinn

Ungdomstrinnet

«Levende strek»

FAST TILBUD RETTET MOT 8. og 9. TRINN

Tegnekurs med utgangspunkt i temporær utstilling i galleriet. Her kan elevene utforske forskjellige tilnærmingsmetoder til tegning som redskap.

Det legges vekt på å frigjøre seg fra tegning som noe «fint», til strek og mestring gjennom ulike metoder. Elevene får en omvisning hvor de samtidig får undervisning i tegneteknikk, uttrykk og form. Skissen blir redskap for refleksjon rundt kunsten. Elevene lager et hovedverk på verkstedet.

«Å tegne etter Nils»

TILBUT RETTET MOT 8. og 9. TRINN

Tegnekurset foregår i perioder hvor vi har utvidet fokus på Nils Aas sin produksjon. Nils Aas’ tegninger var inngang både til hans virke som avistegner og som billedhogger.

For Nils Aas var det evnen til å uttrykke et budskap og å skale karakter, bevegelse og liv på arket som avgjorde om noe var en «bra» tegning. Gjennom dette jobber vi med holdningen til egen strek, mestring og glede i arbeidet med tegning. Elevene tegner i utstillingen og lager et hovedverk på verkstedet.

Elevarbeid 8. trinn 2018
Elevarbeid 8. trinn 2018
Tegnekurs 8. trinn
Tegnekurs 8. trinn
Elevarbeid 8. trinn 2018
Elevarbeid 8. trinn 2018

PRAKTISK INFORMASJON UNGDOMSTRINNET

Innhold: Omvisning og aktiviteter inne i Kunstverkstedet, undervisning og elevproduksjon i verkstedet.
Tidsbruk: Ordinært 4,5 t. (kl. 9.-13.30) Lunsj 30 min. (11. – 11.30) Evt. etter ønske fra skolen.
Elevantall: Max 30 elever. Deles opp i to grupper med to formidlere. En gruppe tegner i galleriet og en er i verkstedet, så byttes dette etter lunsj. Grupper på under 15 elever følges av en formidler.
Priser: Kontakt oss for priser.

KOMPETANSEUTVIKLING i Kunst og håndverk
- Hvordan forholder vi oss til den nye læreplanen?

I møte med originalkunsten opparbeider elevene praktiske ferdigheter og evne til å stille spørsmål, og se muligheter i ukjente situasjoner. Elevene får verktøy til å utforske meninger, ideer og følelser og til å uttrykke seg gjennom ulike formater og arenaer.

Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de lever i.

Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser og skapende prosesser. Det innebærer å bruke fagbegreper i dialog, samtaler og muntlige presentasjoner.

Kompetansemål anvendt i utviklingen av tilbudet:

• Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger og arbeidstegninger.

• Undersøke hvordan kunst kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid.

• Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess.

• Fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat

For spørsmål kontakt:

Solveig Viken
Formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: +47 74 15 52 12
M: +47 932 59 122