Undervisning

Nils Aas Kunstverksted representerer profesjonell kunst med lokal forankring og nasjonal betydning.
Gjennom lang erfaring med formidling ut til skolen, har Nils Aas Kunstverksted et gjennomarbeidet materiale rettet spesifikt mot undervisning. At Nils Aas Kunstverksted jobber aktivt med skoleformidling var et uttalt ønske fra Nils Aas selv.

Å kunne oppleve ulike materialer og skape en tredimensjonal form er en sentral del av opplevelsen når barn og unge besøker Nils Aas Kunstverksted.

Se våre undervisningtilbud her.

Verkstedet benyttes til kursvirksomhet både for barn og voksne, i tillegg til undervisning gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Her finner du også Nils Aas Kunstverksteds egen kunstklubb for barn og unge – Ekornklubben.
For andre verkstedsaktiviteter se under verksted.

For spørsmål om undervisning og verkstedsaktiviteter kontakt:
Solveig Viken
Formidlingsansvarlig
E: solveig.viken@nils-aas-kunstverksted.no
T: +47 74 15 52 12
M: +47 932 59 122