Kunstkurs for voksne

Velkommen til kunstverksted for voksne ved Nils Aas Kunstverksted!

Kursene er ment som et lavterskeltilbud for alle som er interessert i et direkte møte med kunsten, og ønsker innføring i forskjellige kunstneriske teknikker. Kursene passer for alle interesserte, du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Pris pr. kurs: kr. 450,-/400,-* Alle materialer er inkludert i prisen.
*Rabattert inngang for medlemmer i venneforeningen/studenter

NB! Begrensede plasser, påmelding må sendes til: info@nils-aas-kunstverksted.no

KUNSTKURS VÅREN 2019 (Kursene ligger også i vår kalender)

09. feb. kl. 12:00 – 16:00
TEMA: DYPTRYKK - KOLDNÅL

Ved dyptrykk anvender man en koldnål til å risse/gravere motivet ut i en flate. I dette verkstedet kan man velge å risse motivet i enten pleksiglass eller sink.

I oppstarten vil vi bruke litt tid på idefase, der vi fokuserer på motivutvikling. Alle deltagere lager så sin egen trykkplate med valgt motiv.

Trykkeprosessen og fargesettingen ved dyptrykk er noe mer omfattende enn ved høytrykk (forrige kurs). Det er derfor begrenset antall trykk, med fokus på å få til et godt grafisk dyptrykk hver.

Kursholder: Solveig Viken, formidlingsansvarlig Nils Aas Kunstverksted

23.MARS kl. 12:00 – 16:00
TEMA: PAPIRSKULPTUR

Papirskulptur verksted består av en kort dialogbasert omvisning, med fokus på den permanente installasjonen av Nils Aas. Dette videreføres inn i en praktisk del på verkstedet, hvor vi arbeider med en spesifikk del av Nils Aas sin produksjon som består av papirskulpturer.

I verkstedet blir det innføring i ulike teknikker for å bli kjent med papir som tredimensjonalt materiale. Alle verkstedsdeltagere lager så sin egen papirskulptur, med fokus på mennesket.

Kursholder: Solveig Viken, formidlingsansvarlig Nils Aas Kunstverksted

06. APRIL kl. 12:00 – 16:00
TEMA: PORTRETTSKULPTUR

Dette kunstverkstedet tar utgangspunkt i Nils Aas sitt omfattende arbeid innen portrettskulptur.

I forkant av arbeidet i verkstedet, ser vi på noen av Nils Aas sine portretter i den den permanente utstillingen, og gjør skisser for å bli kjent med form, utrykk og muligheter.

På verkstedet blir det innføring i leire som materiale for skulptur, før vi viderefører erfaringene fra galleriet og arbeider med portrettskulptur i leire.

Verkstedet passer for alle interesserte, du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

NB. Leireskulpturen må stå til tørk, minimum 14 dager. Skulpturen vil så bli brent. Deltagere ved kurset får beskjed når skulpturen er ferdigstilt og kan hentes.

Kursholder: Solveig Viken, formidlingsansvarlig Nils Aas Kunstverksted

04. APRIL 12:00 – 16:00
TEMA: PORTRETTMALERI/ STILISERING

Stilisering er en form for abstraksjon der uttrykket forenkles og forandres, et verktøy kunstnere, særskilt fra pop-art og graffitikunsten har benyttet seg av. Dette kunstverkstedet tar utgangspunkt i arbeidene til Thomas Kvam, aktuell utstiller i galleriet, en kunstner som ofte arbeider med stiliserte eller annen type forvrengt uttrykk.

Du kan arbeide enten med selvportrett eller portrettering av andre. Det praktiske arbeidet vil være i akryl på plate, hvor du får en innføring i tematikken og redskaper til å mestre stilisering som form.

Kursholder: Solveig Viken, formidlingsansvarlig Nils Aas Kunstverksted

01. JUNI kl. 12:00 – 16:00
TEMA: SKULPTUR / MENNESKEKROPPEN

Kunstverkstedet inneholder en kort innføring i menneskets anatomi og leire som materiale for skulptur, men baserer seg på eget studie av kropp og mennesket med veiledning. For stabilitet vil vi lage sittende mennesker, uten skjelett.

NB. Leireskulpturen må stå til tørk, minimum 14 dager. Skulpturen vil så bli brent. Deltagere ved kurset får beskjed når skulpturen er ferdigstilt og kan hentes.

Kursholder: Solveig Viken, formidlingsansvarlig Nils Aas Kunstverksted