Barbro Maria Tiller

Barbro Maria Tiller (f. 1953, Trondheim), er billedkunstner med atelier ved Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (1974-1978) og arbeider med grafikk, maleri, collage, tegning og idébaserte kunstprosjekter.

Det faste holdepunktet er grafikken, der Tiller ofte arbeider med stiliserte motiver og rene fargeflater. I tillegg arbeider hun ut fra idébaserte kunstprosjekter, der utrykket varier innen forskjellige teknikker, fra botaniske og organiske motiver til stramme, minimalistiske, grafiske arbeider.

Barbro Maria Tiller - Hus
Barbro Maria Tiller - Hus
Barbro Maria Tiller - Hus
Barbro Maria Tiller - Hus

Tiller har et langt kunstnervirke bak seg, med en rekke separatutstillinger, kollektivutstillinger, verv og offentlige utsmykninger. Hun viser en stadig nysgjerrighet ovenfor materialer, farger, naturen og omgivelsene.

De siste årene har hun gjort flere langvarige prosjekter, blant annet har hun kartlagt «uønskede» plantearter i en gate i Trondheim, (presentert som et «herbarium» montert på vegg, og også gitt ut som bok), hun har samlet inn enkelthansker folk har mistet, og laget et arbeid av disse. Men Tiller holder alltid fast ved tegningen, collage, grafikk og maleri, og det er denne siste typen arbeider hun stiller ut ved Leidanggalleriet i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.