Gruppe Spekter

Nils Aas Kunstverksted presenterer:

GRUPPE SPEKTER

Sigmund Schjelderup Pedersen / Lorents Aage Nagelhus / Roald Stevik / Bjørn Bratsberg / Lars Petter Røsberg

I Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Utstillingsåpning 8. september kl. 13.00

Bjørn Bratsberg
Bjørn Bratsberg
Lars Petter Røsberg
Lars Petter Røsberg

Gruppe Spekter er en kunstgruppe bestående av seks etablerte billedkunstnere fra Trondheim og omegn, som sammen har møttes jevnlig for faglige diskusjoner og inspirasjon siden 1980. Gruppen holder også felles utstillinger, med sine markante ulike prinsipielle standpunkter og uttrykk. Utstillingen i Leidangsgalleriet viser dermed billedkunst med bredt spekter, som navnet tilsier. Kontrastene i billedspråket forsterker den enkeltes uttrykk, og viser oss også mulighetene som ligger i maleriet.

Det er disse kontrastene vi inviteres inn i, når Gruppe Spekter viser sine arbeider sammen.

Tor Stevik er en del av Gruppe Spekter men deltar dessverre ikke i utstillingen grunnet sykdom.

Roald Stevik
Roald Stevik
Lorents Aage Nagelhus
Lorents Aage Nagelhus
Sigmund Schjelderup Pedersen
Sigmund Schjelderup Pedersen

Gruppe Spekter består av:

Sigmund Schjelderup Pedersen (f. 1926, Stokmarknes, Nordland)
S. Schjelderup Pedersen arbeider nonfigurativt med maleri. Han anvender friheten og mulighetene i det abstrakte formspråket, hvor man utfordres både intellektuelt og intuitivt i møte med komposisjonelle og geometriske form sammensetninger.

Lorents Aage Nagelhus (f. 1935, Overhalla)
L. A. Nagelhus har arbeidet med tresnitt, linosnitt, akvareller og oljemaleri i en rekke år. Hans malerier er nå et resultat av en lengre prosess mot et personlig uttrykk. Nagelhus beveger seg bevisst vekk fra det figurative, men noen elementer står igjen som mer konkrete.

Roald Stevik (f. 1933, Trondheim)
R. Stevik henter sine motiver fra trøndersk natur og miljø. Landskapene er gjengitt i et realistisk men forenklet formspråk, der flater og lysvirkninger står sentralt. Det er essensen av stedets sanselige inntrykk Stevik fanger opp og fester på lerretet.

Bjørn Bratsberg (f. 1941, Hegra)
B. Bratsberg er tegner, maler og grafiker. Han har arbeidet innenfor et vidt spenn av teknikker og uttrykk, og er kanskje mest kjent for bilder av hus i forfall og collager med et fritt materialbruk. Den seneste tiden har akrylmaleriet blitt den teknikken han arbeider mest med, med en gjenkjennelig frihet i uttrykk og form.

Lars Petter Røsberg (f. 1951, Trondheim)
L. P. Røsberg har arbeidet med flere motivkretser og uttrykk i sine malerier. Den senere tiden er mennesket kommet frem som sentralt i hans bilder, og bevegd seg fra det presise, figurative til et mer ekspressivt uttrykk. Han er opptatt av billedmessige kvaliteter som farger, strukturer, mønstre og rytmer, og søker etter å gi flaten særpreg og spenning.