Nils Aas - Liv og virke

Nils Aas – Liv og virke

Nils Aas Kunstverksted ble åpnet i 1996 og er et museum for billedhogger, Nils Aas (1933-2004). Nils Aas Kunstverksted har en stor samling kunst av Nils Aas, deponert ved etableringen i 1996 og ved Nils Aas`s bortgang i 2004.

Den permanente utstillingen ble utformet i 1996 av kunstneren selv, og består av en biografisk fortelling samt vesentlige verk. Fondveggen er utformet av Nils Aas som en tredimensjonal selvbiografi med sterke fortellende og biografiske elementer der den tar for seg barndomsminner, læretid, arbeidsprosesser og stemningen på verkstedet.

Skankstein - Nils Aas Liv og virke
Skankstein - Nils Aas Liv og virke
Reodor Felgen - Nils Aas Liv og virke
Reodor Felgen - Nils Aas Liv og virke
Rembrandt - Nils aas Liv og virke
Rembrandt - Nils aas Liv og virke

Sentralt plassert midten i rommet står det ikoniske verket Bauta, en delvis massiv skulptur i blandingsved. Skulpturen ble reist til åpningen i 1996, som en takk til fiskere og håndverkere på Straumen. Bautaen er bygget opp av selje, bjørk og or.

Nils Aas sin kunstproduksjon strekker seg fra det intime til det monumentale, fra det figurative til det abstrakte, og fra papir til stål. Nils Aas var en kunstner med en enorm spennvidde og materialbeherskelse.

Nils Aas fikk sitt gjennombrudd som skulptør i 1967 da han vant konkurransen om monumentet over Kong Haakon VII. Den relativt unge billedhuggeren Aas gikk forbi flere av sine eldre kolleger, og konkurransen fikk med dette preg av å utgjøre et generasjonsskifte. Monumentet var det første større arbeid fra Aas, og regnes som et hovedverk i norsk skulptur i etterkrigstiden.

I en nisje i museet står en sammenstilling som speiler prosessens utviklingsforløp. Monumentet av Haakon VII står på 7. juni-plassen i Oslo og ble avduket på kongens 100-årsdag i 1972.

Nils Aas med monumentet over Haakon VII, og Kong Olav V, 1972
Nils Aas med monumentet over Haakon VII, og Kong Olav V, 1972