NILS AAS

Høsten 2019 planlegges det en ren Nils Aas utstilling. Tema for utstillingen er «barndom», der vi skal rette fokus på arbeider der barn eller det barnlige er motiv eller tema i Nils Aas sine arbeider.

Utstillingen vil i hovedsak bestå av verk fra samlingen, med unntak av noen enkeltverk vi mener er vesentlige i sammenheng med tema.

I tillegg til den kunsthistoriske fortellingen, vil dette være en utstilling der vi retter spesielt fokus på barn og unges opplevelser med kunst. En modell av skulpturen "Kollentrollet" (Holmenkollen, Oslo, 1990) av Nils Aas vil få et eget eventyrlig rom, der alle barn er invitert inn. Og vi vil som vanlig knytte hånd og utstilling sammen med mange aktiviteter i verkstedet.

Mer informasjon om utstillingen kommer.