THOMAS KVAM

THOMAS KVAM
SchizoLeaks #4

25/04 - 09/06

ÅPNING 25. APRIL KL. 17:00
Kunstneren åpner utstillingen
Minikonsert med Sissel Vera Pettersen og Thinker Ant

Thomas Kvam (f. 1972) har etablert seg som en kontroversiell kunstner, med en sterk samfunns- og institusjonskritisk sans.

I utstillingen SchizoLeaks #4 vises utdrag fra prosjektet The Hamsun Sessions 1926/2016 der Knut Hamsuns psykoanalyse 1926/1927 for første gang blir tilgjengelig i norsk offentlighet gjennom Kvams arbeider.

De hemmeligholdte dokumentene vises i en installasjon, silketrykk og en serie malerier. Serien veksler mellom å være en form for «ready mades» og kunstneriske tolkninger. Kvam bruker håndskrevne notater av psykoanalytikeren Dr. Irgens Strømme, og innholdet er ikke alltid leselig eller forståelig i seg selv. Dr. Irgens Strømme brukte en personlig vri på kodeskriftsystemet Gabelsberg i nedtegnelsen av Hamsuns psykoanalyse. I maleriet og gjennom Kvams tolkninger, balanserer det mellom det private og det offentlige, ved at det indre livet til en av norges mest anerkjente forfattere og igjen Dr. Irgens Strømmes analyse av han kommer frem.

Offentliggjøringen av Hamsuns psykoanalyse er ikke uproblematisk, blant annet Nasjonalbiblioteket har tidligere forsøkt å publisere dokumentene, men ble stoppet. Men å balansere seg inn i dette etiske minefeltet er det ikke første gang Kvam gjør. Har han flere prosjekter hvor ulike dokumenter unndratt offentligheten inngår i hans kunst. I utstillingen Krigens Skygge, Kunstnernes hus 2015, iverksatte han en jakt etter amerikanske krigsforbrytere.

Thomas Kvam presenterer en kontroversiell måte å portrettere mennesket på. Har går helt inn til kilden, og hans «portrett» balanserer helt klart på kanten. Man kan kanskje stille seg spørsmålet; er det kunstnerens rolle å gå inn i dette?

Å trenge gjennom og utfordre disse grensene er han imidlertid ikke alene om. Dette er en debatt som angår hele kunstfeltet. Black Box teater har nettopp fått gjennomgå med sitt teaterstykke «Ways of Seeing», forfattere skriver inngående om sine nærmeste og utleverer sin familie. Hvor går grensene for kunstnerens ytringsfrihet, hvor går grensen for portrettet?