Anders Sletvold Moe / Solveig Lønseth

Velkommen til årets sommerutstilling med Anders Sletvold Moe og Solveig Lønseth.

Anders Sletvold Moe (f. 1978 i Steinkjer), bor og arbeider i Oslo.

Sletvold Moe har utmerket seg som en markant abstrakt kunstner av sin generasjon. Samtidig har han en aktiv relasjon til den historiske kunsten og et stødig blikk bakover til kunsthistorien. Verkene har i noen situasjoner gått i konkret dialog med den nordiske modernismen, som i den ikoniske serien «Black Letters» En hommage til kunstverk fra modernismen malt som sorte brev i A4 størrelse.

Moes kunstnerskap karakteriseres samtidig av et direkte arbeid med problemstillinger knyttet til kunstens romlige omgivelser. Flere av hans utstillinger bærer preg av større veggmalerier og installasjoner som forteller noe om stedets arkitektur, tar tak i rommenes særegenheter eller lysforhold. Uavhengig av hvilket medium han arbeider i er arbeidene preget av en ytterst stram presisjon.

Sist gang vi stilte ut Sletvold Moe sine arbeider i Nils Aas Kunstverksted var i 2009. Den gang var arkitektur og rom et sterkt tema i utstillingen, og det var et ombygget gallerirom som møtte oss.

Anders Sletvold Moe har sin utdanning fra Konsthögskolan i Malmö. Tidligere separatutstillinger inkluderer Elastic Gallery (2019), Østfold Kunstsenter (2018) Kunstnerforbundet (2017), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (2016), Akershus Kunstsenter (2016) og Vigeland-Museet (2014). Gruppeutstillinger inkluderer Deltagelse Trondheim Kunstmuseum (2017), NN-A NN-A NN-A New Norwegian Abstraction, Stavanger Kunstmuseum (2016) og Astrup Fearnley Museet (2014).

Han har utført en rekke utsmykninger, senest i Kristiansand Rådhus (2020), Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, (2019) Bobergskolan, Stockholm (2019), Bybanens holdeplass Flesland Lufthavn, Bergen (2017) og Sundvolden Hotel (2017).

Sletvold Moe er innkjøpt av bl.a. Astrup Fearnley Museet, Trondheim Kunstmuseum, Uppsala Konstmuseum og Malmö Konstmuseum.

anderssletvoldmoe.com

Bilde: Anders Sletvold Moe - Irregular painting

Teksten fortsetter under bildene.

Anders Sletvold Moe
Anders Sletvold Moe
Nils Aas - "Søyle" / Anders Sletvold Moe - "Grayscale" (dark) Foto: Steinar Johansen
Nils Aas - "Søyle" / Anders Sletvold Moe - "Grayscale" (dark) Foto: Steinar Johansen
Anders Sletvold Moe - Untitled (skulptur) / "Shape Drifter" (monumentalt veggmaleri) Foto: Steinar Johansen
Anders Sletvold Moe - Untitled (skulptur) / "Shape Drifter" (monumentalt veggmaleri) Foto: Steinar Johansen
Solveig Lønseth - foto: Anne Valeur
Solveig Lønseth - foto: Anne Valeur
Solveig Lønseth - "Sokkel for Nordisk lys" Foto: Steinar Johansen
Solveig Lønseth - "Sokkel for Nordisk lys" Foto: Steinar Johansen
(Utsnitt) Solveig Lønseth - "Blå sol", "Kvit sol", "Oransje sol" (Lysrelieff). Nils Aas - "Lys". Foto: Steinar Johansen
(Utsnitt) Solveig Lønseth - "Blå sol", "Kvit sol", "Oransje sol" (Lysrelieff). Nils Aas - "Lys". Foto: Steinar Johansen

Solveig Lønseth (f.1986 på Inderøy), bor og arbeider i Oslo og på Ørland.

Lønseth vokste opp tett på Nils Aas sine skulpturer, og hadde fra barnsben av et sterkt forhold til Kunstverkstedet på Inderøy. Hennes eget kunstnerskap har likevel fått en sterk egenart, der lyset og da spesielt dagslyset står sentralt. Mange av hennes tidligere prosjekter har vært drevet av nettopp dagslysets tilstedeværelse, gjennom dets samspill med lyssensitive overflater og utstillingsrommets arkitektur. Dette nøysomme og til fingerspissene også teoribaserte kunstnerskapet, har et tett forhold til natur og verkenes omgivelser. Da Solveig Lønseth gikk ut av Kunstakademiet i Oslo i 2015, hadde hun allerede utviklet en kunstnerisk praksis der en samstemt interaksjon mellom steders egenart, arkitektur og naturlig lys gikk som en rød tråd.

I Kunstnerforbundet dette året laget Lønseth et stedsspesifikt verk med tittelen OVOM, som er spesielt utviklet for overlyssalen i Kunstnerforbundet. Men også lysforholdene er tidsspesifikke, og verket er tilpasset vinterlyset, og en bestemt årstid.

Solveig Lønseth har vært utstilt ut ved to ulike tidspunkt i Nils Aas Kunstverksted tidligere, hun var representert med et verk ved 20års jubileet i utstillingen Åpent Rom (2016), og deltok i en gruppeutstilling i 2013. Lønseth har i tillegg holdt både foredrag og samtaler ved høvelbenken her i Kunstverkstedet ved flere anledninger.

Solveig Lønseth har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO, med Master i billedkunst MFA (2015), og Bachelor i billedkunst (2010-2013). Hun har i tillegg studert Kunst ved Nordland Kunst- og filmfagskole, Lofoten (2008-2010) og Kunsthistorie ved NTNU, Trondheim (2006-2007). Tidligere separatutstillinger inkluderer Kunstnerforbundet, Oslo (2020); Weidemannrommet, Steinkjer Rådhus (2019); Surrounding Oceans, TSSK, Trondheim (2017). Av gruppeutstillinger senest Freigänger, Soeth7, Berlin (2019); Studio Blikket, Steinkjer (2019); Vårutstillingen, Fotogalleriet Oslo (2018); Seeable/Sayable, Kunstnernes Hus, Oslo (2016) og BMC – An Interdisciplinary Experiment,Hamburger Bahnhof, Berlin (2015). Lønseth er innkjøpt i Oslo Kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

solveiglonseth.no//

Årets sommerutstilling kommer i en veldig usikker og spesiell tid som har rammet også kunstnerne og deres arbeidsvilkår. Vi er derfor svært takknemlig for at Anders Sletvold Moe og Solveig Lønseth likevel tar sats og stiller ut i Nils Aas Kunstverksted denne sommeren.