HILDE HONERUD - ”It´s not easy to make history”

Arbeidene i serien "It´s not easy to make history" av fotokunstner Hilde Honerud, ligger tett på en dokumentarisk stil, men når man møter motivene i galleriet, ser man en underliggende fortelling, og fotografier som undersøker det komplekse forholdet mellom form og innhold.

Portrettene i utstillingen viser folk som har bodd på Raumyr transittmottak på Kongsberg, og er et resultat av at Honerud tilbrakte store deler av våren og forsommeren 2016 på mottaket sammen med asylsøkere og ansatte. I tillegg til lange samtaler, intervjuet hun dem i samarbeid med sosiolog Jon Hovland.

Arbeidet omhandler hvordan man som menneske bevarer sin identitet i en situasjon der alle identitetsmarkører er fjernet, og der tiden man er i, er et venterom før framtiden kan begynne.

Gjennom fotografiet som metode, kommer Honerud tett på mennesker i krise og forsøker å finne nye veier inn, til å dokumentere, fortelle deres historier, og se menneskene hun møter. Dette prosjektet er et av flere prosjekter der hun har gått inn i situasjoner der mennesker er i krise, eller møter større utfordringer.

Hilde Honerud (f.1977) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, med MA i billedkunst (2005-2010) og har en BA i Photography, Film and Imaging ved Napier University, Edinburgh.

Hun har en rekke utstillinger bak seg, ofte innen prosjektbasert fotokunst. Honerud har de siste årene vist sine prosjekter ved blant annet Buskerud Kunstsenter, It is a light which objectifies everything and confirms nothing (part two) (2019), "It is a light which objectifies everything and confirms nothing", ved Rake, Trondheim (2018) "Exercises in Norwegian", ved Kunstmuseet i Nord-Trøndelag (2018), #duemay2016 ved Galleri BOA, Oslo, med N. Toft (2016), Every Sunset Counts, ved Bærum Kunsthall, with N. Toft (2016) The World of Stories, Goethe Institut, Gaza, Palestina (2009) og Galleri BOA, Oslo (2010)

Utstillingen var opprinnelig planlagt å vises i Leidangsgalleriet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, men flyttes nå til Nils Aas Kunstverksted grunnet nye omstendigheter.