RINA CHARLOTT LINDGREN

Under fjellet

NB. NY DATO
Utstillingen åpner 2. oktober kl. 13:00 (Tidligere annonsert 18.09)

Rina Charlott Lindgren sin praksis har hovedsakelig bestått av tradisjonelt akademisk håndverk i nitide tegninger utført i grafitt og blyant på papir. Arbeidet har etter hvert begynt å ta form som mer skulpturelle tegnebaserte arbeider, hvor papirets materielle kvaliteter er med på å skape uforutsette romlige virkninger og bevegelser.

Derfra har hun utforsket andre materialer, taktile overflater og jobbet mer i det tredimensjonale. Hun hospiterte blant annet ved et treskjærerverksted i flere måneder for å lære billedhugging i tre, noe som har resultert i en serie relieffer - Untitled (Imitation)

Arbeidene i denne serien kan sees som en slags videreføring tegningene, og minne om krøllet papir, men også topografi eller bergarter. Lindgren lar verkene stå åpne og tvetydige. Noe som også kommer frem i en serie arbeider på skinn - Hide II-V.

Tittelen på denne serien antyder noe som holdes skjult, men spiller også på det engelske navnet for behandlet skinn. Flatene i bildet skildrer et arkitektonisk rom hvor også skinnets form dras inn i komposisjonen - samtidig fremstår det som et nonfigurativt flatemaleri.

Til utstillingen ved Nils Aas Kunstverksted viser hun nye arbeider fra begge disse seriene i tillegg til en serie collager med tittelen Bits, hvor egne kasserte tegninger har blitt stykket opp i geometriske former som er satt sammen i et slags puslespill uten fasit.

Arbeidenes tematikk kretser rundt introspeksjon, oppdagelse, tid og rom. Det manifesterer seg i figurative uttrykk i enkelte verk og mer abstrakte i andre.

Rina Charlott Lindgren (f. 1983) bor og arbeider i Lofoten og har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Listaháskóli Íslands, i Reykjavik.

Hun har en rekke solo, duo og gruppeutstillinger bak seg, av de siste: Buskerud Kunstsenter (2020), Galleri Haaken (2019), Høstutstillingen, Kunstnernes hus, Oslo (2019), Deep Mold (med Thomas Falstad), Oppland Kunstsenter, Lillehammer (2018), Variations in folds (med Marit Roland), Bærum Kunsthall, Fornebu (2017) og What wood would, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim (2017).

Hun har i tillegg gjort flere offentlige utsmykninger og arbeider nå i år med et større utsmykningsarbeid for Brensholmen skole i Tromsø.

Hjemmeside