SARA KORSHØJ CHRISTENSEN

Odds and Ends

Åpning 19.06 kl. 17:00
SOMMERUTSTILLINGEN

Sara Korshøj Christensen arbeider innen en lang rekke medier. Arbeidene kjennetegnes av en stadig søken etter kombinasjoner av materialer, mening og form, men også en humoristisk lekenhet, med noe ubehagelige undertoner. De fysiske materialene velges ofte på bakgrunn av et potensiale for at de kan strekkes og dermed åpne for betydningsforskyvninger.

Christensen er overbevist om at humor har et potensiale til og skape et slags pustehull for refleksjon. Nettopp derfor anser hun humor som nyttig å utforske kunstnerisk. Skjønnheten og estetikken kan ofte oppfattes som invitasjoner, og hun etterstreber å imøtekomme dette med noe annet enn det umiddelbart forventede. De humoristiske aspektene kan opptre tydelig eller være innbakt i formale grep, hvor man ikke helt klarer å sette fingeren på hvorfor man kanskje fristes til at trekke på smilebåndet.

Sara Korshøj Christensen (f. 1979, Danmark) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Wien. Separatutstillinger har funnet sted ved bl.a. Kunstnerforbundet, Galleri K , Galleri 69, Kit Schulte Contemporary Art, Berlin, Hun har deltatt i en lang rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Akershus Kunstsenter, LOVAAS Projects, München, Norsk Billedhoggerforening, Museum der Unerhörten Dinge, Berlin, Nordnorsk Kunstsenter ,Historisk Museum, Oslo og Museum Morsbroich Av offentlige utsmykninger kan Kulturdepartementet og Kulturrådet nevnes. Hun er innkjøpt av Stavanger Kunstmuseum, Nasjonalmuseet, Akershus fylkeskommune, KODE og Kunst på arbeidsplassen.

Som ventil i eget kunstnerskap og pang dang til kunstfeltet driftes: OCG / Office for Contemporary Grounding, etablert i 2006. Hovedkanalen er en facebook side. Siden administreres av karakteren Ellen Christensen og prosjektene manifesterer seg i hovedsak gjennom tekst, foto, video og performance.

Hjemmeside

Bilde: Sara Korshøj Christensen - Holiday Sculpture III, various textiles, line, tennis and beach balls, zipper, thermisol balls, 2011